Sestavuji aktuální kalendář ...
AGROS Vysočina, a.s.
Naše společnost AGROS Vysočina, a.s. z Kundratic u Křižanova, v okrese Žďár nad Sázavou, se zabývá zemědělskou výrobou: – živočišná (chov skotu, výroba mléka) – rostlinná (pěstování obilovin, řepky ozimé)
AGROS Vysočina, a.s., Kundratice 45, Křižanov 594 51 IČO: 49453173, DIČ: CZ49453173 Tel.: +420 566 543 205, Email: agros.kundratice@tiscali.cz Zapsáni v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1167
 Aktuality:
Oznámení konání valné hromady dne 24.6.2016 v 14.00 hodin v budově společnosti AGROS. Více informací včetně pozvánky ZDE.
Předpověď počasí
Kontaktní informace:
Představenstvo společnosti  AGROS Vysočina, a.s.    se sídlem Kundratice 45, 594 51 Křižanov, identifikač číslo 49453173,  svolává tímto valnou hromadu společnosti,  která se bude konat dne 24. 6. 2016 v 14.00hodin  v budově společnosti AGROS Vysočina, a.s. – v bývalé jídelně    Pořad jednání valné hromady:  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady (přesedající,  zapisovatel, sčitatel hlasů a ověřovatelé zápisu)  2. Zprávy předsedy představenstva  3. Zprávy dozorčí rady a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na  rozdělení zisku/ztráty za rok 2015  4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na rozdělení zisku za rok  2015  5. Připomínky a náměty akcionářů  7. Usnesení a závěr    Prezence začíná v 13.30hodin  Pozvánku je možno shlédnout na našich internetových stránkách:   www.agroskundratice.cz                                                                                                  představenstvo společnosti